Kábrtová Beáta

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Telefón a klapka: 
+421 915984689 / 2411
Email: 
beata.kabrtova@uvlf.sk