Vrátnica ŠD2

Pracovisko: 
Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Telefón a klapka: 
+421 915986910 / 1307
+421 556333142
Email: 
vratnica.sd2@uvlf.sk