Baštiová Ivana Bc.

Pracovisko: 
Edičné stredisko a predajňa literatúry
Telefón a klapka: 
+421 917918359 / 2203
Email: 
ivana.bastiova@uvlf.sk