Halán Miloš MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984667 / 2302
Email: 
milos.halan@uvlf.sk