Štrkolcová Gabriela MVDr., PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 907798819 / 8819
Email: 
gabriela.strkolcova@uvlf.sk