Zodpovedná osoba - OOÚ

Pracovisko: 
Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Telefón a klapka: 
+421 55 2981998
Email: 
osobne.udaje@uvlf.sk