Dancák Imrich

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 915984703 / 2522