Šimaiová Júlia MVDr.

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984713 / 2572
Email: 
julia.simaiova@uvlf.sk