Novysedláková Marta Mgr.

Pracovisko: 
Edičné stredisko a predajňa literatúry
Telefón a klapka: 
+421 915992808 / 1282
Email: 
marta.novysedlakova@uvlf.sk