Krčmáriková Michaela Mgr.

Pracovisko: 
Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov
Telefón a klapka: 
+421 908 807840 / 7840
Email: 
michaela.krcmarikova@uvlf.sk