Karolová Renáta Ing.

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915984634 / 2204
Email: 
renata.karolova@uvlf.sk