Kurjanová Katarína

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 918997628 / 7628
Email: 
katarina.kurjanova@uvlf.sk