Tkáčová Veronika PharmDr.

Pracovisko: 
Katedra farmaceutickej technológie
Telefón a klapka: 
+421 908057945 / 7945
Email: 
veronika.tkacova@uvlf.sk