Pipová Monika Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915984562 / 2020
Email: 
monika.pipova@uvlf.sk