Lacková Tatiana Ing., MD - zastupuje Kolenič Peter, Ing.

Pracovisko: 
Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Telefón a klapka: 
+421 915984736 / 1184
Email: 
tatiana.lackova@uvlf.sk