Valocký Igor Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika koní
Funkcie: 
Prednosta kliniky
Telefón a klapka: 
+421 915984677 / 2830
Email: 
igor.valocky@uvlf.sk