Pancáková Iveta

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984712 / 2571
Email: 
iveta.pancakova@uvlf.sk