Novotný František Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika koní
Telefón a klapka: 
+421 915984693 / 2805
Email: 
frantisek.novotny@uvlf.sk