Herich Róbert Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984709 / 2556
Email: 
robert.herich@uvlf.sk