Sopková Drahomíra MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Funkcie: 
vedúca ústavu fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984767 / 2523
Email: 
drahomira.sopkova@uvlf.sk