Gregová Monika

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín