Plichta Tomáš

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie