Sotaková Jana

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984668 / 2303
Email: 
jana.sotakova@uvlf.sk