Saidová Ingrid

Pracovisko: 
Oddelenie ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984591 / 1172
Email: 
ingrid.saidova@uvlf.sk