Husnajová Eva

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Telefón a klapka: 
+421 915984770 / 2406
Email: 
eva.husnajova@uvlf.sk