Piešová Elena MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984715 / 2581
Email: 
elena.piesova@uvlf.sk