Schréter Róbert Ing., PhD.

Pracovisko: 
Vedenie UVLF
Oddelenie informačných a komunikačných technológií
Funkcie: 
Kvestor
Telefón a klapka: 
+421 915995006 / 9999
Email: 
robert.schreter@uvlf.sk