Gallová Anna Ing.

Pracovisko: 
Oddelenie ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984007 / 1177
Email: 
anna.gallova@uvlf.sk