Uličná Alena

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Email: 
alena.ulicna@uvlf.sk