Takáčová Daniela Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984608 / 2081
Email: 
daniela.takacova@uvlf.sk