Demeterová Mária Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915986721 / 2601
Email: 
maria.demeterova@uvlf.sk