Legáthová Janka Ing.

Pracovisko: 
Oddelenie ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984005 / 1152
Email: 
janka.legathova@uvlf.sk