Tobiášová Veronika

Pracovisko: 
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915986687 / 2923