Ráczová Eva Ing.

Pracovisko: 
Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Funkcie: 
vedúca oddelenia
Telefón a klapka: 
+421 905102784 / 1155
Email: 
eva.raczova@uvlf.sk