Vargová Mária MVDr., PhD.

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 905310583 / 1014
Email: 
maria.vargova@uvlf.sk