Demeová Alena Ing.

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984739 / 2243
Email: 
alena.demeova@uvlf.sk