Rozman Antoliková Natália PharmDr.

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Telefón a klapka: 
+421 907796752 / 6752
Email: 
natalia.antolikova@uvlf.sk