Jusková Stella

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984768 / 2308
Email: 
stella.juskova@uvlf.sk