Kožárová Ivona Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915984757 / 2012
Email: 
ivona.kozarova@uvlf.sk