Sciranková Ľuboslava MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Telefón a klapka: 
+421 907923236 / 1500
Email: 
luboslava.scirankova@uvlf.sk