Gajdošová Beata PaedDr.

Pracovisko: 
Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov
Telefón a klapka: 
+421 915984748 / 1221
Email: 
beata.gajdosova@uvlf.sk