Cifruľáková Mária Mgr.

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984686 / 2506
Email: 
maria.cifrulakova@uvlf.sk