Majorossi Zoltán

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií