Levkutová Mária Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984652 / 2230
Email: 
maria.levkutova@uvlf.sk