Beňová Katarína doc. MVDr., PhD.

Pracovisko: 
Katedra biológie a genetiky
Funkcie: 
Vedúca katedry
Vedúca ústavu
Telefón a klapka: 
+421 915984681 / 2321
Email: 
katarina.benova@uvlf.sk