Dranga Imrich

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 917637800 / 2954