Fehérová Jiřína

Pracovisko: 
Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici