Gungl Karol

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 905120668 / 1187
Email: 
karol.gungl@uvlf.sk