Verebová Valéria RNDr.

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Telefón a klapka: 
+421 917383133 / 5479
Email: 
valeria.verebova@uvlf.sk