Moňoková Martina Ing., MD - zast. Veronika Šoltýsová

Pracovisko: 
Oddelenie informačných a komunikačných technológií
Telefón a klapka: 
+421 917171070 / 3000
Email: 
martina.monokova@uvlf.sk